Maryja, Maryja najpiękniejsza dziewczyna!

Jezus Chrystus moim Panem jest!

Ty nie ustąpisz póki serce me nie spocznie w Twym

Dniem i nocą Alleluja!