Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich - 14 kwietnia 2018

W dniu 14 kwietnia ponad 40 małżeństw ze Wspólnoty Rodzin Nazaret w Parafii pw. św. Stefana Króla w Warszawie odnowiło swoje ślubne przyrzeczenia.

Święto małżonków zorganizował ks. Rafał Burnicki SDB i s. Angelina Cieszko CSFN. Po Liturgii Słowa małżonkowie powtarzali po księdzu przyrzeczenia z dnia ślubu. Łącznie przyrzeczenia odnowiło ponad 40 par małżeńskich. Po Mszy Świętej małżonkowie otrzymali indywidualne błogosławieństwo księdza Rafała oraz pamiątkę z uroczystości: Dyplom i obrazek Świętej Rodziny z rąk siostry Angeliny. We Mszy Świętej uczestniczyły także Siostry Nazaretanki. Była to dobra okazja, by poprzypominać sobie, jak kiedyś przed ołtarzem złożyliśmy przysięgę małżeńską w obecności kapłana i wspólnoty parafialnej, jak było to najważniejsze TAK powiedziane sobie, Kościołowi i Chrystusowi.

Święto małżonków zorganizowane zostało w naszej Wspólnocie po raz pierwszy jako podsumowanie roku formacyjnego.

 

15.04.2018: Krakowskim Przedmieściem wraz z tysiącem mieszkańców Warszawy przeszliśmy trasą z Placu Zamkowego do bazyliki Świętego Krzyża w XIII Marszu Świętości Życia pod hasłem "Jestem za życiem".

Uczestnicy marszu tak więc i my, wykrzykiwali radośnie hasła pro-life: „Tak dla życia!”, „Dzieci są super!”, "Życie ratuje, kto adoptuje!", "Każda mama bohaterem!", „Każdy tata jest strongmenem” i "Każde dziecko wielkim darem!", pozdrawiali też zagranicznych turystów, dając świadectwo o wartości każdego życia, również tego nienarodzonego.

Marsz poprzedziły Msze Święte; w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście odprawiana przez kard. Kazimierza Nycza oraz w katedrze świętych Floriana Męczennika i Michała Archanioła na Pradze odprawiana przez bp. Romualda Kamińskiego.

Nazwa marszu nawiązuje do Dnia Świętości Życia, obchodzonego 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Kościół w Polsce ustanowił ten dzień w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium Vitae z 1995 r.

Po marszu wzięliśmy również udział w XXIV Targach książki katolickiej w Arkadach Kubickiego.